Verificare de evaluari

Verificare de evaluari

Verificarea unei evaluari reprezinta procesul de elaborare a unei opinii privind modul de întocmire a acesteia, precum și comunicarea acestei opinii, proces care se materializeaza printr-un raport scris.

 

In practica romaneasca a evaluarii, rapoartele de verificare reprezinta un produs aparut la sfarsitul anului 1999, care este utilizat pana in prezenta pe o scara din ce in ce mai mare. In tarile cu experienta in domeniu si in ultimul timp si in Romania, principalele institutii care solicita verificari ale rapoartelor de evaluare sunt cele care primesc un volum mare de rapoarte de evaluare, respectiv:

 

 • – Administratiile fiscale
 • – Autoritatile cu atributii de expropriere
 • – Societatile de asigurare a ipotecilor
 • – Autoritatile statului
 • – Institutiile de credit si bancile
 • – Societatile de asigurari
 • – Fondurile de pensii

 

In cadrul procesului de verificare al rapoartelor de evaluare se examineaza rapoartele de evaluare ale altor evaluatori pentru a determina daca acestia au ajuns la concluzii in concordanta cu standardele de evaluare, datele raportate si cu alte informatii general cunoscute.

 

Verificarile evaluarilor pot fi realizate numai de catre evaluatori autorizati persoane fizice care dețin specializarea Verificarea evaluarii (VE), dovedita cu parafa de verificator (în specializarea corespunzatoare raportului de evaluare supus verificarii) conform legislatiei aplicabile în Romania.

 

Activitatea de verificare a evaluarii, in Romania, are la baza prevederile standardului de evaluare SEV 400 Verificarea evaluarii. Conform acestuia, o verificare a evaluarii “ este o verificare a activitatii unui evaluator efectuata de catre alt evaluator, cu rationament profesional impartial”.

 

Respectarea standardului este obligatorie pentru fiecare evaluator care semneaza o verificare a unei evaluari.

 

Verificarile raportelor de evaluare pot fi cu obiectiv simplu sau extins.

 

Concluzia verificarii cu obiectiv simplu se materializeaza în aprecieri sau clasificari ale raportului verificat, privind existenta sau nu in cadrul acestuia a unor neconformitați care ar fi putut influența rezultatul evaluarii. In cazul obiectivului extins se solicita exprimarea concluziei verificatorului privind valoarea bunului evaluat în raportul supus verificarii.

 

Verificatorul va trebui să prezinte integral argumentele și motivatia concluziilor sale.

 

Motivele pentru care se intocmesc raporte de verificare sunt diverse si printre acestea se regasesc:

 

 • – Realizarea pentru utilizator a unui test de corectitudine
 • – Intarirea increderii clientului fata de evaluare
 • – Verificarea reciproca a muncii in cadrul unui grup de evaluatori, inainte de prezentarea raportului clientului
 • – Verificarea rapoartelor de evaluare prezentate de catre potentiali candidati, de profesie evaluatori, la concursurile pentru ocuparea posturilor de specialitate sau la diverse examene (acreditare, certificare).